SBO Samuel foto | Speciale Scholen Kapelle
SBO Samuel foto | Speciale Scholen Kapelle
Speciale Scholen Kapelle
ZML Eben-Haëzer | Speciale Scholen Kapelle SO4 Eben-Haëzer | Speciale Scholen Kapelle SBO Samuëel | Speciale Scholen Kapelle DAB Kapelle | Speciale Scholen Kapelle

Speciale Scholen Kapelle

Hartelijk welkom op de website van de Christelijke Speciale Scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding in Kapelle. Onze scholen en Dienst hebben een reformatorische grondslag: de Bijbel en daarop gebaseerd de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de zogeheten Dordtse leerregels.

Dit betekent, dat we werken met de Bijbel als fundament van al ons handelen, samengevat in de Bijbelse woorden: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit is  bepalend voor het pedagogische klimaat, de omgang met onze leerlingen en de omgang met onze collega’s op onze scholen.

(V)SO 'Eben-Haëzer' is een school voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) en Meervoudig Gehandicapten (MG) met een SO- en een VSO-afdeling. De leerlingen, die deze school bezoeken, zijn in de leeftijd van 4 t/m 19 jaar.
 
SBO 'Samuël' is een speciale school voor basisonderwijs voor groep 3 t/m 8. SBO Samuël is vanaf 1 augustus 2017 een brede speciale basisschool, waarin SBO Samuël en SO4 Eben-Haëzer zijn opgegaan. We onderscheiden reguliere SBO-groepen en groepen SBO+. De leerlingen in de reguliere groepen hebben in het algemeen leer- en/of gedragsproblematiek. In de groepen SBO+ zitten hoofdzakelijk leerlingen met ernstige sociaal-emotionele en/of psychiatische problematiek. Deze leerlingen kan geen passend onderwijs op de basisscholen in het samenwerkingsverband worden geboden. Beide SBO-afdelingen hebben een eigen deelteam. Samen vormen ze het team SBO. Tussen beide afdelingen zijn diverse vormen van samenwerking.
 
DAB Kapelle is een dienst, die de Ambulante Begeleiding (AB) coördineert. De AB-ers begeleiden zowel de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) als de school in de zorg rondom het kind met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit betreft leerlingen, die een reguliere basisschool bezoeken en via het zorgloket een arrangement in de vorm van AB hebben toegewezen gekregen.
 
Op deze website treft u niet alleen allerlei informatie aan over onze scholen en de dienst ambulante begeleiding, maar u kunt ook foto’s vinden en actuele informatie over bijv. diverse activiteiten en wat we in de klassen doen.
 
Voor meer specifieke informatie kunt u op een logo klikken. U komt dan op de webpagina van de desbetreffende school of de begeleidingsdienst.
 
Hoewel alle scholen gevestigd zijn in hetzelfde gebouw, moeten deze als drie aparte scholen worden gezien.
 
Tot slot: deze site is een eerste kennismaking. Als u meer informatie wilt, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.